Automatyczne Skrzynie Biegów Auto WawerWorkshop open from Monday to Friday 800-1600

  • +48 698 69 69 69
  • ul. Widoczna 41, Warszawa

N/54/12/2018 Ford Mondeo

Dnia 19.12.2918 godz 8:20 Samochód przyjęty na diagnostykę automatycznej skrzyni biegów

Dnia 19.12.2018 godz 10.00 Samochód w trakcie diagnostyki automatycznej skrzyni biegów

Dnia 20.12.2018 godz 13.00 Samochód czeka na miejsce na stanowisko do demontażu automatycznej skrzyni biegów

Dnia 21.12.2018 godz 10.00 Samochód czeka na miejsce do demontażu automatycznej skrzyni biegów

Dnia 27.12.2018 godz 12.00 Samochód czeka na miejsce na podnośniku do demontażu automatycznej skrzyni biegów

Dnia 28.12.2018 godz 10.00 Samochód czeka na iejsce na podnośniku do demontażu automatycznej skrzyni biegów

Dnia 02.01.2019 godz 10.00 Samochód czeka na miejsce na podnośniku do demontażu automatycznej skrzyn biegów

Dnia 03.01.2019 godz 8.00 Samochód czeka na miejsce na podnośniku do demontażu automatycznej skrzyni biegów

Dnia 04.01.2019 godz 14.30 Samochód czeka na miejsce do demontażu automatycznej skrzyni biegów

Dnia 07.01.2019 godz 09.00 Samochód na stanowisku w trakcie demontażu automatycznej skrzyni biegów

Dnia 07.01.2019 godz 13.00 Automatyczna skrzynia zdemontowana z samochodu

Dnia 07.01.2019 godz 14.00 Automatyczna skrzynia czeka na miejsce na stole do weryfikacji

Dnia 07.01.2019 godz 14.30 Automatyczna skrzyniana stole w trakcie weryfikacji

Dnia 08.01.2019 godz 08.10 Czekamy na części

Dnia 09.01.2019 godz 10.00 Czekamy na częsci

Dnia 10.01.2019 godz 9.30 Czekamy na części

Dnia 11.01.2019 godz 09.00 Automatyczna skrzynia w trakcie naprawy

Dnia 11.01.2019 godz 13.20 Automatyczna skrzynia na stole w trakcie naprawy

Dnia 14.01.2019 godz 9.00 Automatyczna skrzynia na stole w trakcie naprawy

Dnia 15.01.2019 godz 8.30 Automatyczna skrzynia po naprawie przygotowana do mintażu w samochodzie

Dnia 15.01.2019 godz 13.00 Automatyczna skrzynia po naprawie w trakcie montażu do samochodu

Dnia 16.01.2019 godz 9.30 Automatyczna skrzynia w trakcie montażu do samochodu

Dnia 16.01.2019 godz 14.00 Automatyczna skrzynia po naprawie montowana do samochodu

Dnia 17.01.2019 godz 09.00 Automatyczna skrznia w trakcie montażu do samochodu

Dnia 17.01.2019 godz 15.00 Automatyczna skrzynia zamontowana do samochodu

Dnia 18.01.2019 godz 08.30 Samochód w trakcie testów po naprawie automatycznej skrzyni biegów

Dnia 18.01.2019 godz 12.00 Samochód gotowy do odbioru po naprawie automatycznej skrzyni biegów