Automatyczne Skrzynie Biegów Auto WawerWarsztat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600

  • +48 698 69 69 69
  • ul. Widoczna 41, Warszawa

N/67/09/2018 Mercedes GL

Dnia 24.09.2018r. godz 12.00 Samochód przyjęty na diagnostyke automatycznej skrzyni biegów,  uszkodzenie mechaniczne skrzyni biegów

Dnia 25.09.2018r. godz 10.00 Samochód czeka na miejsce na podnośniku do demontażu automatycznej skrzyni biegów

Dnia 25.09.2018r. godz 14.40 Samochód czeka na miejsce na podnośniku do demontażu automatycznej skrzyni biegów

Dnia 26.09.2018r. godz 10.00 Samochód na podnośniku w trakcie demontażu automatycznej skrzyni biegów

Dnia 26.09.2018r. godz 15.00 Automatyczne skrzynia zdemontowana z samochodu

Dnia 27.09.2018r. godz 8.00 Automatyczna skrzynia czeka na miejsce na stole do weryfikacji

Dnia 27.09.2018r. godz 10.40 Automatyczna skrzynia na stole w trakcie weryfikacji

Dnia 27.09.2018r. godz 13.30 Automatyczna skrzynia na stole w trakcie weryfikacji

Dnia 28.09.2018r. godz 9.00 Automatyczna skrzynia na stole w trakcie naprawy

Dnia 28.09.2018r. godz 12.30 Czekamy na części

Dnia 01.10.2018r. godz 08.30 Czekamy na części

Dnia 02.10.2018r. godz 08.30 Czekamy na części

Dnia 02.10.2018r. godz 09.10 Czekamy na części

Dnia 03.10.2018r. godz 12.30 Automatyczna skrzynia na stole w trakcie naprawy

Dnia 04.10.2018r. godz 12.00 Automatyczan skrzynia w trakcie naprawy na stole

Dnia 04.10.2018r. godz 14.40 Automatyczna skrzuynia po naprawie przygotowana do montażu w samochodzie

Dnia 05.10.2018r. godz 9.30 Automatyczna skrzynia po naprawie montowana do samochodu

Dnia 05.10.2018r. godz 15.45 Automatyczna skrzynia w trakcie montażu do samochodu

Dnia 08.10.2018r. godz 09.00 Automatynczna skrzynia po naprawie zamontowana do samochodu

Dnia 08.10.2018r. godz 12.00 Automatyczna skrzynia po naprawie w trakcie testów